Privacy Policy

Hej Klippa hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  1. Hej Klippa verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
  2. Hej Klippa verwerkt enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. Hej Klippa vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. Hej Klippa zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  5. Hej Klippa geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. Hej Klippa is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Wij kunnen deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden geplubiceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hej Klippa is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy vragen heeft neem dan contact met ons op via kinderkapper@hejklippa.com.

Hej Klippa

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close